iskola

 

Felhívás

Az iskolákba történő beiratkozásra

 

 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as tanévre történő beiratkozások időpontja, az alábbi:

2017.04.20. / csütörtök/   6,30 órától – 18,00 óráig

2017.04.21. / péntek   /     6,30 órától – 15,00 óráig

                   Tanköteles az a gyermek, aki 2011. augusztus 31.-ig született.

A szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy választott iskola első osztályába beíratni gyermekét.

A beiskolázási körzet: Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti

A beiratkozáskor az alábbiak szükségesek!

  1. 1.Születési Anyakönyvi Kivonat

2.A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

3.Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

4.Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ kártya)

5.Egyéb bizottsági szakvélemény (amennyiben van) kell bemutatni.

6. A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK-lap az Okmányirodából.

 

( A személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány azonos dokumentum-lakcímkártya).

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Siófoki Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

                                                                              Dr. Gruberné Kis-Pál Andrea

                                                                         Tankerületi igazgató