iskola

 

Felhívás

Az iskolákba történő beiratkozásra

 

 

 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-as tanévre történő beiratkozások időpontja, az alábbi napokon lesz:

2018.04.12. / csütörtök/   6:30 órától – 18:00 óráig

2018.04.13. / péntek   /     6:30 órától – 15:00 óráig

                   Tanköteles az a gyermek, aki 2012. augusztus 31.-ig született.

A szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy választott iskola első osztályába beíratni gyermekét.

A beiskolázási körzet: Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti

A beiratkozáskor az alábbiak szükségesek!

  1. 1.Születési Anyakönyvi Kivonat

  1. 2.A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), adókártya.

  1. 3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

  1. 4.Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ kártya)

  1. 5.Egyéb bizottsági szakvélemény (amennyiben van) kellbemutatni.

6. A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK-lap az Okmányirodából.

7. Határozatok

 

( A személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány azonos dokumentum-lakcímkártya).

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Siófoki Központ Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

                                                                               Dr. Gruberné Kis-Pál Andrea

                                                                         Tankerületi igazgató