A 2020/2021-as tanév pótfelvételi időpontja: 2020. szeptember 01- 04. 1400- 1800

A 2020/2021-as tanév pótbeiratkozás időpontja: 2020. szeptember 4.   1400- 1800

A művészeti iskola szaktanárai véleményezésére történik az új növendékek felvétele.

A szaktanárok értesítik a szülőket a művészeti iskolába való felvételről, a szülők pedig nyilatkoznak arról, hogy tudomást szereztek a térítési díj mértékéről, befizetési határidejéről.

A 2021/2022-as tanév felvételi időpontja: 2021. június 10 és 11.              

A 2021/2022-as tanév beiratkozási időpontja: 2021. június 17.