Szorgalmi idő első tanítási napja: 2022. szeptember 02.
Félévi beszámoló időpontja: 2023. 01. 06- 19-ig.
Első félév szorgalmi idejének vége: 2023. január 20.
A szülők értesítése- a tájékoztató füzet útján- a tanuló által a tanév I. félévben elért eredményé-ről: 2023. január 27.
Év végi beszámoló időpontja: 2023. 05.17-.06-07.
Szorgalmi idő utolsó tanítási napja: 2023. június 12.
A szülők értesítése- a bizonyítvány útján- a tanuló által a tanévben elért eredményről:
2023. június 12. Felelősök: szaktanárok