TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0043

Tamop

„Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben”

„Kompetencia alapú oktatás Lengyeltóti”


Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében iskolánk egy közoktatási projektben vesz részt.

A projekt alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok
módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.
A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

Ezen célok megvalósítás érdekében iskolánkban a 2009/2010-es tanévben komoly változások történtek. Elindult egy szervezeti és módszertani kultúraváltás, amely a kompetencia alapú oktatás felső tagozaton való bevezetésével, ill. új oktatásszervezési és tanulásszervezési módszerek bevezetésében mutatkozott meg. A pályázatnak voltak kötelező és szabadon választható elemi. Kötelező a szövegértés – szövegalkotás, a matematika és egy általunk választhatókompetencia területen a kompetencia alapú oktatási programcsomagok bevezetése volt. Ezeken kívül beépülő modulok segítségével a Életpálya-építési és a Szociális-, életviteli- és környezeti, és Matematikai kompetenciaterületen is fejlődhettek tanulóink.  

További kötelező tevékenységek voltak a pályázatban a Témahét, a Moduláris oktatási program, a Projektoktatás , 3 hetet meghaladó oktatási projekt megszervezése, Információs és Kommunikációs -Technológiák bevezetése az oktatásban és mint új oktatásszervezési eljárás, a Tantárgytömbösített oktatás bevezetése.  

Ezen feladatok elvégzéséhez tanáraink és az iskola vezetése a következő pedagógiai és módszertani továbbképzéseken vettek részt:

 - Új tanulásszvezési eljárások alkalmazása

 - A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés

 - Az infokommunikációs technikák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

 - Változásmenedzsment, projektmenedzsment

 - Új oktatásszervezés az intézményben témákban mélyülhet el.

 

Fritz Péter, szakmai vezető