Sipos Zoltán - igazgató, földrajz, testnevelés

Kiss Krisztián   - igazgatóhelyettes, történelem, testnevelés

Kardos Annamária -  igazgatóhelyettes,fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, DÖK vezető

 

Ágostonné Dankó Mónika - kémia, angol,

Balázsné Ghihor Tímea - tanító, napközis nevelő, osztályfőnök

Balogh Sabine - német

Benkő Erika - tanító, osztályfőnök

Csábi Máté - testnevelés, napközis nevelő

Deákné Kapitány Zsuzsanna - angol nyelv, napközis tanár

Fulmer Judit - tanító, matematika, technika, osztáyfőnök, munkaközösség vezető

Halász Hajnalka - matematika, fizika, osztályfőnök, napközis nevelő

Gábriel Zsófia - tanitó, osztályfőnök

Jónás Zoltán - testnevelés, tanító - matematika műveltség terület, osztályfőnök

Keresztes Ottília - természetismeret, biológia, informatika, osztályfőnök, napközis nevelő

Kissné Farkas Barbara- német, gyógypedagógus

Magyar Valéria - rajz

Nagy Mariann - magyar, osztályfőnök

Nagyné Alaitner Andrea - tanító, ének, osztályfőnök, napközis nevelő

Nagyné Mátés Katalin - tanító, osztályfőnök, gyógypedagógus

Pucskó Andrea - tanító, osztályfőnök, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus

Ritecz Erika - tanító, ének, napközis nevelő

Sipos Réka - tanító, testnevelés, napközis nevelő

Szabó Eszter - történelem, földrajz, hon- és népismeret 

Szilasi Gábor - angol nyelv 

Dr. Szücs Gáborné - magyar, ének, osztályfőnök

Toldi Lilla - angol, technika, testnevelés, napközis nevelő

Tóth Zoltánné -tanító, osztályfőnök

Varga Anita - tanító, testnevelés, napközis nevelő