Fulmer Judit - igazgató, technika, matematika

Kiss Krisztián   - igazgatóhelyettes, történelem, testnevelés

Sipos Zoltán  - igazgatóhelyettes, földrajz, testnevelés

 

Aleitner István  - technika, napközis nevelő

Ágostonné Dankó Mónika - kémia, angol,

Balogh Sabine - német

Bánovics Attila - angol

Baráth Tamás - testnevelés

Benkő Erika - tanító, osztályfőnök

Deákné Kapitány Zsuzsanna - angol nyelv, napközis tanár

Halász Hajnalka - matematika, fizika , osztályfőnök

Jónás Zoltán - testnevelés, tanító - matematika műveltség terület, osztályfőnök

Kardos Annamária - fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, osztályfőnök, napközis nevelő

Keresztes Ottília - természetismeret, biológia, informatika, osztályfőnök, napközis nevelő

Kissné Farkas Barbara- német, gyógypedagógus

Nagy Mariann - magyar, osztályfőnök

Nagyné Alaitner Andrea - tanító, ének, osztályfőnök, napközis nevelő

Nagyné Mátés Katalin - tanító, osztályfőnök, gyógypedagógus

Pucskó Andrea - tanító, osztályfőnök, gyógypedagógus

Ritecz Erika - tanító, ének, napközis nevelő

Szabó Eszter - történelem, földrajz, hon- és népismeret DÖK vezető, osztályfőnök, napközis nevelő

Dr. Szücs Gáborné - magyar, ének, osztályfőnök

Tóth Zoltánné -tanító, osztályfőnök

Varga Anita - tanító, testnevelés, napközis nevelő