Sipos Zoltán - igazgató, földrajz, testnevelés

Kiss Krisztián   - igazgatóhelyettes, történelem, testnevelés

Kardos Annamária -  igazgatóhelyettes,fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, 

 

Ágostonné Dankó Mónika - kémia, angol,

Balázsné Ghihor Tímea - tanító, napközis nevelő, osztályfőnök

Balogh Sabine - német

Benkő Erika - tanító, osztályfőnök

Csábi Máté - testnevelés, napközis nevelő

Fulmer Judit - tanító, matematika, technika, osztáyfőnök, munkaközösség vezető

Halász Hajnalka - matematika, fizika, osztályfőnök, napközis nevelő

Hömöstrei Péter - testnevelés, angol nyelv, napközis nevelő

Gábriel Zsófia - tanitó, munkaközösség vezető

Jónás Zoltán - testnevelés, tanító - matematika műveltség terület, 

Keresztes Ottília - természetismeret, biológia, informatika, napközis nevelő

Kissné Farkas Barbara- német, gyógypedagógus

Nagy Mariann - magyar, 

Nagyné Alaitner Andrea - tanító, ének, osztályfőnök, napközis nevelő

Pucskó Andrea - tanító, osztályfőnök, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus

Ritecz Erika - tanító, ének, napközis nevelő, munkaközösség vezető

Sipos Réka - tanító, testnevelés, napközis nevelő, osztályfőnök

Szabó Eszter - történelem, földrajz, hon- és népismeret osztályfőnök DÖK vezető

Szücs Gáborné - magyar, ének, osztályfőnök

Varga Anita - tanító, osztályfőnök testnevelés, napközis nevelő