Gazdagné Fulmer Judit - igazgató, technika, matematika

Kiss Krisztián   - igazgatóhelyettes, történelem, testnevelés

Sipos Zoltán  - igazgatóhelyettes, földrajz, testnevelés

 

Aleitner István  - technika, napközis nevelő

Ágostonné Dankó Mónika - kémia, angol, osztályfőnök

Benkő Erika - tanító, osztályfőnök

Bertókné Vass Mária - magyar, osztályfőnök, napközis nevelő

Goózné Györffi Barbara - úszás, testnevelés, napközis nevelő

Harangozó Anita – testnevelés, napközis nevelő

Horváth Laura Katalin – német, napközis nevelő

Jónás Zoltán - testnevelés, tanító - matematika műveltség terület,

Kardos Annamária - média, fejlesztőpedagógus, osztályfőnök

Keresztes Ottília - természetismeret, biológia, informatika, osztályfőnök

Kristó Edina Eszter - testnevelés, osztályfőnök  

Marián József - fizika, matematika 

Nagyné Alaitner Andrea - tanító, ének, osztályfőnök

Nagyné Mátés Katalin- tanító, osztályfőnök

Némethné Horváth Ildikó - matematika, fizika, informatika

Pucskó Andrea - tanító, oztályfőnök

Ritecz Erika - tanító, osztályfőnök

Schmidtné Ferincz Ildikó - tanító, osztályfőnök

Szabó Eszter - történelem, földrajz, hon- és népismeret DÖK vezető

Dr. Szücs Gáborné - magyar, ének, osztályfőnök

Tóth Zoltánné -tanító, osztályfőnök

Trombitás Zoltánné - tanító, napközis nevelő

Teveliné Rezsőfi Gyöngyi - angol, rajz, napközis nevelő

Varga Anita - tanító, testnevelés, napközis nevelő

Viola Sándorné - matematika, osztályfőnök