TIOP 1.1.1-07/1-2008-0834

TIOP 111 logo

 

PROJEKTINDÍTÓ NAP - ELŐADÁS


 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT)- támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.
Az informatikai eszközök beszerzésének pályáztatása két körben valósul meg, a második pályázati kiírás 2009-2013 között jelenik meg.

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon (kivéve a Közép-Magyarország Régiót):


    - A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai,
      mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében,
       (Iskolai munkaállomások számának növelése – 10 tanuló/PC)


    - Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel
       (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép)


    - A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20%-a esetében web-alapú szolgáltatások kialakításához
      szükséges infrastruktúra támogatása,
      (Alkalmazás szerver csomag = szerver+ tűzfal+ szünetmentes tápegység+ alkalmazási szintű szerver-szoftver
       központi levelezés, fájl-szerver alapoperációs rendszer, központi portál, dokumentumtár stb.)


    - Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával
      (Szavazó csomag = 1 csomag maximálisan 30 db egységet tartalmaz.)


    - A sajátos nevelési igényű tanulók – különösen a gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek,
      tanulási nehézséggel küzdők- integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.