A 2022/2023-as tanév pótfelvételi időpontja: 2022. szeptember 01- 02. 1400- 1800
A 2022/2023-as tanév pótbeiratkozás időpontja: 2022. szeptember 02. 1400- 1800
A művészeti iskola szaktanárai véleményezésére történik az új növendékek felvétele.
A szaktanárok értesítik a szülőket a művészeti iskolába való felvételről, a szülők pedig nyilat-koznak arról, hogy tudomást szereztek a térítési díj mértékéről, befizetési határidejéről.
A 2023/2024-es tanév felvételi időpontja: 2023. június 09 és 12.