cimer

 

                                           Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a leendő 1. osztályba tanuló gyerekek szüleit, hogy a hit- és erkölcstan oktatás jövő évi megszervezéséről tájékoztatást tart Vajda Gábor plébános úr, a Magyar Katolikus Egyház képviselője, a Fodor András Általános Iskolában, amelyre tisztelettel várjuk Önöket:

  • A tájékoztató időpontja: 2018. március 1. 1630 h.

A leendő elsős gyermekek szüleinek majd a beiratkozáskor kell írásban nyilatkozniuk, hogy valamely egyház által megszervezett hit- és erkölcstanórát választ-e a gyermeke számára, vagy etika tanórát. A felsőbb évfolyamokban tanuló diákok szülei pedig 2018. május 20-ig írásban változtathatnak azon, hogy gyermekeik a következő évben hit- és erkölcstanoktatásban, vagy etikaoktatásban vegyenek részt.

A szülő a döntését tanév közben nem változtathatja meg. Tanév végén átjelentkeztetheti gyermekét másik csoportba, ha szándékát május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

A tájékoztatón a megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Lengyeltóti, 2018. február 12.

Kiss Krisztián

Igazgatóhelyettes