OM: 034111 Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

8693 Lengyeltóti, Csokonai u.15.

Felhívás

Az iskolába történő beiratkozásra

beiratkozás

 

  

Ezúton értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as tanévre történő beiratkozások időpontja, az alábbi napokon lesz:

2019.04.11. / csütörtök/     6:30 órától – 18:00 óráig

2019.04.12. / péntek    /     6:30 órától – 15:00 óráig

                    Tanköteles az a gyermek, aki 2013. augusztus 31.-ig született.  A szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy választott iskola első osztályába beíratni gyermekét. Azokat a gyerekeket is be kell íratni, akik 2013. augusztus 31-ig születtek és óvodában maradnak.

A beiskolázási körzet: Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

  1.  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, továbbá beiratkozáskor helyben tett nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról.

  1. Nyilatkozat a törvényes képviseletről (beiratkozáskor, helyben tett nyilatkozat); a Polgári Törvényről szóló 2013.évi V.t. 4. könyvének előírásai az irányadóak.

  1. Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ kártya)

  1. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettségelérését tanúsító igazolás.

-óvodai szakvélemény

-szakértői bizottság szakértői véleménye

-sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

6. A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK-lap az Okmányirodából.

 Elektronikus beiratkozást 2019. április 1-től április 10-ig lehet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületen regisztráció után kezdeményezni. Elektronikus beiratkozás esetén is minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a szükséges dokumentumokat, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Siófoki Központ Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

                                                                               Dr. Gruberné Kis-Pál Andrea

                                                                         Tankerületi igazgató